Fart på den ekonomiska tillväxten genom främjande av företagens internationalisering

Export och internationalisering är viktiga förutsättningar för de finländska företagens och den finländska ekonomins tillväxt. Som en del av innovations- och näringspolitiken främjar och stöder arbets- och näringsministeriet (ANM) företagens hållbar tillväxt och internationalisering. Som mål är att främja att företag som är verksamma i Finland internationaliserar och exporterar, trygga företagens möjlighet att ta sig in på marknaderna och förbättra företagens konkurrenskraft på viktiga exportmarknader.

Samarbetets centrala punkter som stöder företagens internationalisering är speciellt i utvecklande tillväxtekonomier. Ministeriet har med många länder strukturerade avtal och arbetsgrupper, vars mål är att hjälpa finländska företag att skapa relationer till ifrågavarande länders näringsliv, myndigheter och förvaltningsorganisationer. Sambandet och verksamheten utvecklas i enlighet med efterfrågan och företagens behov tillsammans med Team Finland -nätverket.

Team Finland -nätverkets tjänster omfattar stödtjänster för företagens internationalisering och export samt främjande av utländska investeringar och turism och vars centrala aktörer är tillsammans med ANM Business Finland, Finnvera och NTM-centraler samt utrikesministeriet. Team Finland -nätverkets tjänster innehåller rådgivning, nätverkande, utbildning samt utvecklings- och finansieringstjänster.

Ytterligare upplysningar:

Mari Hakkarainen
mari.hakkarainen(at)gov.fi

 

 

Nyheter