Fart på den ekonomiska tillväxten genom främjande av företagens internationalisering

Målet med främjandet av företagens internationalisering är att stärka en hållbar ekonomisk tillväxt för att skapa nya jobb samt öka företagens omsättning och export.

Utvidgandet av verksamheten utanför Finlands gränser medtar mera möjligheter till företag och mångdubblar tillväxten av företag. Genom internationalisering söker man nya kunder och marknader, konkurrenskraftig teknik och konkurrenskraftiga affärsmodeller, leverantörer av varor och tjänster samt kapital och placeringar.

Som en del av innovations- och näringspolitiken främjar och stöder arbets- och näringsministeriet företagens tillväxt och internationalisering. ANM är en del av Team Finland-nätverket vars tjänster omfattar stödtjänster för företagens internationalisering och export samt främjande av utländska investeringar och turism och vars medlemmar är bl.a. Business FinlandFinnvera och NTM-centraler. Team Finland-nätverkets tjänster innehåller rådgivning, nätverkande, utbildning samt utvecklings- och finansieringstjänster.

Ytterligare upplysningar:

Mari Hakkarainen
mari.hakkarainen(at)tem.fi

 

 

Nyheter