Ansvarstagande slutförvaring av kärnbränslet

Det använda kärnbränsle som uppkommer vid de kärnkraftverk som är i drift ska enligt planerna placeras i slutförvar i den slutförvaringsanläggning som ska byggs på Olkiluoto i Euraåminne. Den planerade anläggningen består av en inkapslingsanläggning för kärnbränsle ovan jord samt slutförvaringsutrymmen som byggs på 450 meters djup. I anläggningen kan slutförvaras endast sådant använt kärnbränsle som uppkommit i Finland.

Ansvarig för slutförvaringsprojektet är Posiva Oy, som ägs av Teollisuuden Voima Oyj (60 %) och Fortum Power and Heat Oy (40 %).

Forskningsutrymmet ONKALO® byggdes i Olkiluoto på slutförvaringsanläggningens plats innan tillståndsprocessen för anläggningen. I ONKALO kan man utföra bl.a. kompletterande undersökningar av förhållandena i berggrunden där de egentliga slutförvaringsutrymmena ska byggas samt också annars skaffa erfarenhet av byggandet av och användningen av utrymmen för detta ändamål djupt nere i berggrunden. Mer information om projektet finns på Posivas webbplats.

Ytterligare information: [email protected]