Ansvarstagande slutförvaring av kärnbränslet

Det använda kärnbränsle som uppkommer vid de kärnkraftverk som är i drift ska enligt planerna placeras i slutförvar i den slutförvaringsanläggning som ska byggas på Olkiluoto i Euraåminne. Den planerade anläggningen består av en inkapslingsanläggning ovan jord samt slutförvaringsutrymmen som byggs på 450 meters djup. I anläggningen kan slutförvaras endast sådant använt kärnbränsle som uppkommit i Finland.

Ansvarig för slutförvaringsprojektet är Posiva Oy, som ägs av Teollisuuden Voima Oyj (60 %) och Fortum Power and Heat Oy (40 %).

På slutförvaringsplats på Olkiluoto har det byggs ett underjordiskt forskningsutrymme ONKALO. I ONKALO utför man bl.a. kompletterande undersökningar av förhållandena i berggrunden där de egentliga slutförvaringsutrymmena ska byggas samt också skaffar erfarenheter av byggandet av och användningen av utrymmen för detta ändamål djupt nere i berggrunden.

Ytterligare information: [email protected]