Auktionering av utsläppsrätter

Auktionering är det huvudsakliga sättet att auktionera utsläppsrätter ut på marknaden. Utgångspunkten är att något över hälften av utsläppsrätterna ska auktioneras ut. Antalet utsläppsrätter som auktioneras ut minskas dock av reserven för marknadsstabilitet och genom vilken man strävar efter att förbättra systemets anpassningsförmåga och minska överskottet av utsläppsrätter på marknaden.

Auktionerna ordnas i första hand på EU:s gemensamma auktionsplattform där auktioneringen av de utsläppsrätter för 25 medlemsstater, inklusive Finland, som ska auktioneras ut sker samtidigt. Tyskland och Polen ordnar egna s.k. opt out-auktioner.

Tyska EEX-börsen, som ordnar auktioner tre gånger i veckan, har valts till EU:s gemensamma auktionsplattform. Auktionskalendrarna fastställs årligen för ett år i sänder.

Verksamhetsutövare som omfattas av systemet för utsläppshandel, värdepappersföretag och andra aktörer som enligt kommissionens förordning om auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser har rätt att delta i auktionerna, får delta i vilken som helst av de auktioner som ordnas.

Auktionsmetoden genomförs i en omgång med förseglade bud, dvs. deltagarna lägger sina bud utan att veta vad andra har bjudit och auktionspriset bestäms på basis av det lägsta antagna budet. Alla vinnande budgivare betalar alltså sist och slutligen samma pris för sina utsläppsrätter.

För auktioneringen av Finlands andel av utsläppsrätter ansvarar Energimyndigheten.

Ytterligare information: eleonoora.eilitta(at)gov.fi, valtteri.harmala(at)gov.fi

På andra webbplatser