Lovisa kärnkraftverk

Kuva Loviisan ydinvoimalaitoksesta

I Lovisa kärnkraftsområde ligger två kärnkraftenheter i drift. Kärnkraftverksenheterna i Lovisa ägs av Fortum Power and Heat Oy. Enheterna har tagits i kommersiell drift åren 1977 och 1981. Tryckvattenreaktorerna har båda en effekt på 507 megawatt. Inom anläggningsområdet ligger dessutom en slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall och ett mellanlager för använt bränsle. 

De nuvarande drifttillstånden för kärnkraftverksenheterna i Lovisa upphör 2027 och 2030. Fortum Power and Heat Oy har inlett en miljökonsekvensbedömning 2020. I bedömningen granskas alternativ för att förlänga användningen av enheterna samt för att avveckla dem. 

På Fortums webbplats finns mer information om kraftverket i Lovisa (länk).
 

Ytterligare upplysningar: jorma.aurela(at)gov.fi och jaakko.louvanto(at)gov.fi