Lovisa kärnkraftverk

Kuva Loviisan ydinvoimalaitoksesta

I Lovisa kärnkraftsområde ligger två kärnkraftenheter i drift. Kärnkraftverksenheterna i Lovisa ägs av Fortum Power and Heat Oy. Enheterna har tagits i kommersiell drift åren 1977 och 1981. Tryckvattenreaktorerna har båda en effekt på 507 megawatt. Inom anläggningsområdet ligger dessutom en slutförvaringsanläggning för låg- och medelaktivt avfall och ett mellanlager för använt bränsle. 

På Fortums webbplats finns mer information om kraftverket i Lovisa (länk).

Fortum har lämnat in bifogade ansökningar om drifttillstånd till statsrådet den 18 mars 2022. Nedan finns en kungörelse som arbets- och näringsministeriet publicerade den 4 april 2022. Den innehåller anvisningar för lämnande av utlåtanden och åsikter. Dessutom ingår en begäran om utlåtande till flera myndigheter och sammanslutningar som publicerats i utlåtandetjänsten.

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)gov.fi