EU-samarbetet och det internationella samarbetet på energiområdet

På energiområdet har internationellt samarbete bedrivits på olika forum redan en längre tid. Behovet av samarbete har ökat med anledning av de globala frågorna. Samarbetsformer är bl.a. internationella avtal, utveckling av EU-lagstiftningen och samarbetsprojekt av olika slag.

Finland har deltagit i arbetet vid internationella organisationer sedan 1950-talet och anslutit sig till de viktigaste avtalen och initiativen på energiområdet.

Ytterligare upplysningar: riku.huttunen(at)gov.fi