Regionutvecklingsdiskussioner
 

I regionutvecklingsdiskussionerna går staten och landskapen igenom målen och verksamhetsförutsättningarna för regionutvecklingen. Syftet är att stärka regionernas livskraft och självständiga utveckling. Från statens sida deltar flera olika förvaltningsområden och då är det möjligt att fästa uppmärksamhet vid faktorer som tillsammans påverkar utvecklingen i varje landskap. 

Utgångspunkten för diskussionerna är statsrådets regionutvecklingsbeslut, landskapsprogrammen och lägesbilden av regionutvecklingen. Utifrån dessa lyfter man fram de aktuella teman som är viktigast med tanke på regionerna.

Diskussionerna stärker dialogen och partnerskapet mellan regionutvecklingsaktörerna inom statens olika förvaltningsområden och landskapen. I dem fattas inga bindande beslut, utan man strävar efter att stärka den gemensamma lägesbilden av regionernas situation. I diskussionerna identifieras hur olika parter genom sina egna åtgärder kan främja de teman som behandlas. Aktuella frågor är till exempel näringslivets rena omställning, främjande av FUI-verksamheten, tillgänglighet och tillgång på kompetent arbetskraft. 

Diskussionerna år 2024 ordnas som fyra tillställningar med landskapen i södra, västra, norra och östra Finland. 

Regionutvecklingsbeslutet 2024–2027

Läges- och utvecklingsbild av regionutvecklingen

Tjänsten Granskaförvaltningen

Tjänsten Tutkialueita (på finska)

Ytterligare information: Pirkko Jukka, pirkko.jukka(at)gov.fi och Hanna-Maria Urjankangas, hanna-maria.urjankangas(at)gov.fi