Utsläppshandelsdirektivet

Bestämmelser om lagstiftningsramen för utsläppshandeln finns i utsläppshandelsdirektivet (2003/87/EG). I den föreskrivs bland annat om ett utsläppstak som gäller utsläppshandeln. Utsläppshandelssystemet bygger på perioder, utsläppshandelsdirektivet reformeras alltid för att motsvara målet för utsläppsminskningen för varje period.

Inom EU:s utsläppshandelssektor är det gällande målet att minska utsläppen med 43 % från 2005 års nivå före 2030. Med detta eftersträvas att EU når utsläppsminskningsmålet på 40 % i sin helhet från nivån för 1990 fram till 2030.

År 2021 trädde den europeiska klimatlagen i kraft. I och med det förband man sig till målet om en minskning av utsläppen fram till 2030 med minst 55 %. Kommissionen utfärdade 2021 ett paket med lagstiftningsförslag om klimat och energi som innehåller metoder för att verkställa målet om en minskning med 55 %. Som en del av helheten föreslog kommissionen att utsläppshandeln stärks och målet för utsläppsminskning till 2030 skärps från nuvarande nivå till 61 %.  Förhandlingarna om ändring av utsläppshandelsdirektivet är inte avslutade.

Nationella bestämmelser om genomförandet av utsläppshandelsdirektivet finns i utsläppshandelslagen (311/2011).

Ytterligare information: eleonoora.eilitta(at)gov.fi, valtteri.harmala(at)gov.fi