Företagstjänster

Offentliga företagstjänster består av olika informations- och rådgivningstjänster, avgiftsbelagda utbildnings- och konsulttjänster, finansieringstjänster, nätverkstjänster samt tjänster för utveckling av verksamhetsmiljön, vilka är avsedda för företag. Det finns dessutom tjänster för utveckling och rekrytering av personalen samt för utbildning av personalen.

Ansvaret för utvecklingen av de riksomfattande tjänsterna inom koncepten Företagsfinland vilar på arbets- och näringsministeriet, som samarbetar med organisationerna inom dess förvaltningsområde och intressentgrupperna.

Det finns riksomfattande, regionala och lokala offentliga företagstjänster. Företagstjänster tillhandahålls via flera kanaler: suomi.fi/foretag webbtjänst, telefontjänst samt tjänster ansikte mot ansikte. Tjänster tillhandahålls också via gemensamma samarbetsnätverk. HR-tjänster för företag tillhandahålls också som en del av arbets- och näringstjänsterna och på webbadressen www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html 

Tjänster  för företag som eftersträvar tillväxt genom internationalisering erbjuds inom nätverket Team Finland. Team Finlands tjänster inbegriper rådgivning, nätverkande och utbildning samt utvecklings- och finansieringstjänster.