Utkomstskydd för arbetslösa

Med utkomstskyddet för arbetslösa tryggas en arbetslös arbetssökandes ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättra sina förutsättningar att få jobb. Med arbetslöshetsförmån avses inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsförmån. Det arbetskraftspolitiska utlåtandet gäller de arbetskraftspolitiska förutsättningarna att få förmånen. Arbets- och näringsbyrån lämnar det arbetskraftspolitiska utlåtandet direkt till den som betalar arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA.

Arbetslöshetskassorna och FPA avgör de övriga förutsättningarna för att få arbetslöshetsförmån, fattar beslut om arbetslöshetsförmånen och sköter om utbetalningen av förmånen.

Arbets- och näringsministeriet leder, styr och utvecklar verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa i fråga om arbetskraftspolitiska ärenden. Social- och hälsovårdsministeriet leder, styr och utvecklar verkställigheten i fråga om utkomstskyddsärenden.

Ytterligare upplysningar:
Timo Meling, timo.meling(at)gov.fi