Frågor och svar om RFF-stödet för energiinvesteringar

På denna webbsida finns frågor och svar om ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens. Den första ansökningsomgången ordnades 20.12.2021–4.3.2022. Den andra ansökningsomgången ordnades 15.3–26.5.2023. Den tredje ansökningsomgången ordnas 13.10.–13.11.2023. Uppgifterna på denna sida ersätter eller ändrar inte det som står i förordningen, utlysningen eller anvisningarna.

Allmänt om ansökan

Stödmottagaren

Godtagbara kostnader

Projektförändring

Slutförande, försening och inhiberande av ett projekt

Principen om att inte orsaka betydande skada

Bilagor och deras innehåll

Bedömningskriterier

Typer av projekt och teknik som stöds