Frågor och svar om den första ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringar

På denna webbsida finns frågor och svar om den första ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens. Stöd för energiinvesteringar kan sökas från den 20 december 2021 till den 4 mars 2022. Uppgifterna på denna sida ersätter eller ändrar inte det som står i förordningen, utlysningen eller anvisningarna.

Utlysningen av stöd för energiinvesteringar

Allmänt om ansökan

Stödmottagaren

Godtagbara kostnader

Projektförändring

Slutförande, försening och inhiberande av ett projekt

Principen om att inte orsaka betydande skada

Bilagor och deras innehåll

Bedömningskriterier

Typer av projekt och teknik som stöds