Ge respons

 

Respons

Med blanketten här intill kan du säga din åsikt om denna webbtjänst. De personuppgifter som samlats in i samband med responsen används endast för behandling och besvarande av responsen. Se till att inte uppge konfidentiella eller känsliga uppgifter på responsblanketten. Vid personliga frågor och ärenden eller begäran om information och handlingar ber vi dig kontakta vårt registratorskontor registratorskontoret.tem(at)gov.fi. Vänligen ge respons endast under eget namn eller, om du så vill, anonymt. Uppträdande under någon annans namn kan tolkas som identitetsstöld eller jämställas med exempelvis ärekränkning.