Finlands arktiska strategi

Finlands nya arktiska strategi, färdigställd 2021, fastställs målen för Finlands arktiska politik och verksamhet fram till 2030. En av de fyra prioriteterna i strategin är kompetens, och den inkluderar avsnitt gällande såväl näringar som forskning. Den tväradministrativa beredningen av strategin leddes av statsrådets kansli. 

I strategin vill man betona en diversifiering av den arktiska ekonomin och vikten av att öka mervärdet hos produkter och tjänster. Verksamhet som är förenlig med hållbar utveckling är också en genomgående princip i näringsverksamheten i den arktiska regionen. Detta bidrar till utvecklingen av en marknad som är gynnsam för innovationer samt lägger grunden för regionens långsiktiga ekonomiska utveckling. En marknad som är gynnsam för nya lösningar lockar innovativa företag till sig och skapar en intressant marknad för finländska företag med hög kompetens. 

I Finland finns gedigen expertis om kallt klimat och lång praktisk erfarenhet av att arbeta under arktiska förhållanden. Det finns starka kopplingar till näringsverksamhet i den arktiska regionen bland annat inom sjöfartsindustri, turism, cirkulär ekonomi och bioekonomi, hälsoteknik, byggande, hållbar gruvdrift, miljö- och energiteknik, fiskeriindustri och samernas traditionella näringar.  

Det krävs att kompetensen lyfts fram målmedvetet och att balansen mellan utbud och efterfrågan på arktiska lösningar stöds. Medverkan i arktiska nätverk och ekosystem ger insyn in nya behov och efterfrågan, ökar förståelsen för de olika sektorernas värdekedjor och gör det möjligt att lyfta fram den egna kompetensen och erbjuda nya lösningar. Förståelse för de arktiska förhållandena och sammanhanget är utgångspunkten för utveckling av effektiva lösningar. 

Finlands arktiska strategi (på finska)
 

Ytterligare upplysningar:

Mikko Martikainen
mikko.martikainen(at)gov.fi