Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen

 

Obs! Innehållet på denna sida uppdateras inte längre.​​​​​​  

Arbetsgruppen för främjande av sysselsättningen styrde genomförandet av Marins regeringsprogrammet när det gäller främjande av sysselsättningen, frågor som rör arbetsmarknaden samt utveckling av arbetslagstiftningen. Ordförande för ministerarbetsgruppen var arbetsminister Tuula Haatainen.

Fyra underarbetsgrupper på trepartsbasis lydde under ministerarbetsgruppen från och med 18.8.2020. De beredde åtgärdsförslag för behandling i ministerarbetsgruppen i syfte att genomföra regeringsprogrammet.

Underarbetsgrupperna var:

  1. Arbetskraftspolitikens servicestruktur
  2. Tjänster, förmåner och delaktighet
  3. Lagstiftning
  4. Lokala avtal

Läs mer:

Ytterligare uppgifter:
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 073