Kontaktuppgifter till tvistenämnden för energimarknaden

Postadressen för tvistenämnden för energimarknaden är: 

    Energiamarkkinariitalautakunta
    c/o Työ- ja elinkeinoministeriö
    PL 32
    00023 Valtioneuvosto

Anhängiggörande av ett ärende: energiamarkkinariitalautakunta(at)gov.fi