Visuell profil

ministeriets logo Arbets- och näringsministeriets logo återfinns i olika filformat i ministeriets materialbank. Ministeriets publikationsexpert bör kontaktas i varje enskilt fall då logon ska användas för något ändamål redan före tryckningen/sändningen till produktion.

Det räcker med att man skickar en pdf-fil eller en länk till materialet. Pdf-filen eller länken kan sändas under adress: riitta.elo(at)gov.fi.

I materialbanken för visuell profil ingår grafiska anvisningar där sätten att använda logon och olika användningsändamål står angivna. I materialbanken hittar du också ledningens och experternas fotografier.

Materialbanken

Ytterligare information: riitta.elo(at)gov.fi