Nationell energi- och klimatplan

Finland lämnade sin integrerade nationella energi- och klimatplan till Europeiska kommissionen den 20 december 2019. Kommissionen följer med hjälp av medlemsstaternas planer genomförandet av EU:s energi- och klimatmål för 2030.

Finlands nationella plan omfattar samtliga fem dimensioner av EU:s energiunion: minskade växthusgasutsläpp (inbegripet förnybar energi), energieffektivitet, energitrygghet, den inre marknaden för energi samt forskning, innovationer och konkurrenskraft. I fråga om dessa fem dimensioner rapporterar Finland i sin plan målen för 2030 och de politiska åtgärderna för att uppnå målen.

 

Planen baserar sig på den nationella energi- och klimatstrategin från år 2016 och på klimatplanen på medellång sikt från år 2017, men i planen har också beaktats nyare utredningar om bl.a. utvecklingen på elmarknaden. Planen har beretts som tjänsteuppdrag i samarbete mellan olika ministerier.

Nationella strategin för låga utsläpp

En annan plan som förutsätts i EU:s förordning om styrningen av energiunionen är den långsiktiga strategin för minskning av växthusgasutsläppen. Finland lämnade in sin långsiktiga strategi till EU den 9.4.2020. 

Finlands nationella energi- och klimatplan (på engelska).

Finlands långsiktiga strategi för minskning av växthusgasutsläppen (på finska).

Ytterligare upplysningar: petteri.kuuva(at)gov.fi, markku.kinnunen(at)gov.fi