ILO:s konventioner och rekommendationer

Regeringens propositioner (RP) 2005-

170 Konvention om säkerhet vid användning av kemikalier i arbetet, ratificering ILO 21.1.2014
RP 91/2013
Lag 996/2013 trädde i kraft den 21.1.2015, förordning 1348/2014 och konvention: FördrS 30/2015 (pdf)

174 Konvention om förebyggande av storolyckor inom industrin, ratificering ILO 28.2.2013
RP 71/2012 (samt rekommendation nr 181)
Lag 952/2012 trädde i kraft den 28.2.2014, förordning 333/2013 och konvention: FördrS 46/2013 (pdf)

MLC, Konvention om arbete till sjöss från 2006, ratificering 9.1.2013
RP 80/2012
Lag 951/2012 trädde i kraft den 9.1.2014, förordning 385/2013 och konvention: FördrS 52/2013 (pdf)
- årets 2014 ändringar, RP 167/2016, ratificering ILO 27.1.2017, ikraftträdande den 27.7.2017

MLC-kovention, uppdaterad version 2018

187 Konvention om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö, ratificering ILO 26.6.2008 
RP 174/2007 (samt rekommendation nr 197)
Lag 378/2008 trädde i kraft den 26.6.2009, förordning 970/2008 och konvention: FördrS 122/2008 (pdf)

188 Konvention om arbete i fiskenäringen 2007
RP 187/2008 (samt  rekommendation nr 199)

189 Konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare, ratificering ILO 8.1.2015
RP 93/2014, med förslag till godkännande av Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare och till lagar om o.s.v. (samt rekommendation nr 201)
Lag 1001/2014 trädde i kraft den 8.1.2016, förordning 133/2015 och konvention: FördrS 22/2015 (pdf)

P89 Protokoll till konventionen om tvångsarbete (nr 29, 1930), 2014, ratificering ILO 27.1.2017
RP 69/2016 (samt rekommendation nr 203)
Lag 980/2016 träder i kraft den 27.1.2018, förordning 126/2017 och konvention: FördrS 29/2017 (pdf)

RP 167/2016, om godkännande av 2014 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 samt med förslag till lagar om o.s.v, meddelande ILO 27.1.2017 
Lag 1114/2016 trädde i kraft den 27.7.2017, förordning 125/2017 och konvention: FördrS 27/2017 (pdf)

2016 års ändringar i  koden i 2006 års sjöarbetskonvention, se 2018 uppdaterad version 

185 konventionen om identiteshandlingar för sjömän (reviderad) 2003
RP 196/2004 och dess 2016 års ändringar

RP under riksdagsbehandling

RP 264/2014 om godkännande av konventionen om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder samt med förslag till lagar o.s.v.

Rekommendationer

197 Rekommendation om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö, 2006 (och konvention nr 187), RP 174/2007

198 Rekommendation om anställningsförhållanden, 2006, RP 29/2007

199 Rekommendation om arbete i fiskenäringen, 2007 (och konvention nr 188) RP 187/2008

200 Rekommendation rörande HIV/AIDS och arbetslivet, 2010

201 Rekommendation om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare, 2011 (och konvention nr 189) RP 93/2014

202 Rekommendation om nationellt socialt grundskydd, 2012

203 Rekommendation om kompletterande åtgärder för ett verkningsfullt undertryckande av tvångsarbete, 2014 (och protokoll P29) RP 69/2016

204 Rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin, 2015 

205 Rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och resiliens, 2017