ILO:s konventioner  och rekommendationer

MLC, 2006 ersatte följande 37 konventioner: C7 - 9, 16, 22, 23, 53 - 58, 68 - 70, 72 - 76, 91 - 93, 109, 133, 134, 145 - 147, P147, 163 - 166 och 178 -180.

Andra upphävande och återkallande av konventioner (C) och rekommendationer (R)

2017: C4, 15, 28, 41, 60 och 67
2018: C21, 50, 64, 65, 86 och 104; R7, 61 och 62
2021: C34 och från år 2020 (sjöarbete) C8, 9, 16, 53, 73, 74, 91 och 145; återkallande: C7, 54, 57, 72, 76, 93, 109, 179 och 180 samt R27, 31, 49, 107, 137, 139, 153, 154, 174, 186 och 187.

2023: C163, 70, 75, 165, 178 och P147 (se MLC ) samt
R9, 10, 20, 28, 48, 75, 76, 78, 105, 106, 108, 138, 140, 141, 142, 155, 173 ja 185
2024: C45, 62, 63 och 85
2030: C22, 23, 24, 25, 55, 56, 58, 68, 69, 92, 96, (133, 134, 146, 164 se MLC) och 166 samt R29
2033: C17, 18 (vilka Finland har ratificerats) ja 42 samt  R22, 23 och 24.

Regeringens propositioner (RP) 2005-

170 Konvention om säkerhet vid användning av kemikalier i arbetet, ratificering ILO 21.1.2014
RP 91/2013
Lag 996/2013 trädde i kraft den 21.1.2015, förordning 1348/2014 och konvention: FördrS 30/2015

174 Konvention om förebyggande av storolyckor inom industrin, ratificering ILO 28.2.2013
RP 71/2012 (samt rekommendation nr 181)
Lag 952/2012 trädde i kraft den 28.2.2014, förordning 333/2013 och konvention: FördrS 46/2013

MLC, Konvention om arbete till sjöss från 2006, ratificering 9.1.2013
RP 80/2012
Lag 951/2012 trädde i kraft den 9.1.2014, förordning 385/2013 och konvention: FördrS 52/2013

- årets 2014 ändringar, RP 167/2016, ratificering ILO 27.1.2017. 
Lag 1114/2016 trädde i kraft den 27.7.2017, förordning 125/2017 och konvention: FördrS 27/2017

årets 2016 ändringarRP 48/2018, ratificering ILO 20.6.2018. 
Lag 447/2018 trädde i kraft den 8.1.2019, förordning 1029/2018 och konvention: FördrS 73/2018

- årets 2018 ändringar, RP 42/2020, ratificering ILO 19.6.2020.
Lag 434/2020  i kraft den 28.12.2020, förordning 931/2018 och konvention: FördrS 107/2020

MLC-kovention, uppdaterad version 2019

- årets 2022 ändringar, (träder i kraft 23.12.2024), uppdaterad

187 Konvention om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö, ratificering ILO 26.6.2008 
RP 174/2007 (samt rekommendation nr 197)
Lag 378/2008 trädde i kraft den 26.6.2009, förordning 970/2008 och konvention: FördrS 122/2008

188 Konvention om arbete i fiskenäringen 2007
RP 187/2008 (samt  rekommendation nr 199)

189 Konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare, ratificering ILO 8.1.2015
RP 93/2014, med förslag till godkännande av Internationella arbetsorganisationens konvention från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare och till lagar om o.s.v. (samt rekommendation nr 201)
Lag 1001/2014 trädde i kraft den 8.1.2016, förordning 133/2015 och konvention: FördrS 22/2015

P89 Protokoll till konventionen om tvångsarbete (nr 29, 1930), 2014, ratificering ILO 27.1.2017
RP 69/2016 (samt rekommendation nr 203)
Lag 980/2016 träder i kraft den 27.1.2018, förordning 126/2017 och konvention: FördrS 29/2017

185 Konvention om identiteshandlingar för sjömän (reviderad) 2003
RP 196/2004 och dess 2016 års ändringar

190 Konvention om våld och trakasseri, 2019, RP 89/2023 (samt rekommendation 206)  

Rekommendationer

197 Rekommendation om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö, 2006 (och konvention nr 187), RP 174/2007

198 Rekommendation om anställningsförhållanden, 2006, RP 29/2007

199 Rekommendation om arbete i fiskenäringen, 2007 (och konvention nr 188) RP 187/2008

200 Rekommendation rörande HIV/AIDS och arbetslivet, 2010

201 Rekommendation om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare, 2011 (och konvention nr 189) RP 93/2014

202 Rekommendation om nationellt socialt grundskydd, 2012

203 Rekommendation om kompletterande åtgärder för ett verkningsfullt undertryckande av tvångsarbete, 2014 (och protokoll P29) RP 69/2016

204 Rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin, 2015 

205 Rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och resiliens, 2017 

206 Rekommendation om våld och trakasseri, 2019, RP 89/2023

207 Rekommendation om ändringar av standarder till följd av erkännandet av en säker och hälsosam arbetsmiljö som en grundläggande princip, 2023

208 Rekommendation om läroavtalsutbildningar av kvalitet, 2023