Bedömning av slutförvaringsprojektets miljökonsekvenser

Ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna av projektet för slutförvaring av använt kärnbränsle (MKB-förfarandet) genomfördes åren 1998-1999.

Utgångspunkten för förfarandet var slutförvaringen av det använda kärnbränsle som uppstår vid kärnkraftverksenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2 samt Lovisa 1 och Lovisa 2 under både 40 och 60 driftår. Granskningen omfattade också en situation där man i slutförvaret skulle placera även det använda kärnbränsle som uppkommer vid driften av ytterligare två nya kraftverksenheter som planerades i Finland.

Ytterligare information: linda.kumpula(at)tem.fi