Bedömning av slutförvaringsprojektets miljökonsekvenser

Ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna av projektet för slutförvaring av använt kärnbränsle (MKB-förfarandet) genomfördes åren 1998–1999.

Grundlösningen vid förfarandet var slutförvaringen av det använda kärnbränsle som uppstår vid kärnkraftverksenheterna Olkiluoto 1 och 2 samt Lovisa 1 och 2 under både 40 och 60 driftår. Granskningen omfattade också en situation där man i slutförvaret skulle placera även det använda kärnbränsle som uppkommer vid driften av ytterligare två nya kraftverksenheter (Olkiluoto 3) som planerades i Finland.

Det senaste MKB-förfarandet genomfördes åren 2008–2009. Då bedömdes möjligheten att utvidga kapaciteten för slutförvaring av använt kärnbränsle till högst 12 000 ton uran.

Ytterligare information: linda.kumpula(at)gov.fi