Lediga jobb

Arbets- och näringsministeriet som arbetsgivare

Vid ministeriet utförs krävande och mångsidiga expert- och ledningsuppgifter. Befattningsbeskrivningarna varierar enligt ministeriets omfattande ansvarsområde och innefattar strategisk planering, lagberedning, styrning, påverkan och internationellt samarbete.

Vid ministeriet har cirka 2/3 av de anställda avlagt en högre högskoleexamen. De vanligaste examina är högskolexamina i statsvetenskap och juridik samt inom det ekonomiska och det tekniska området. I december 2023 arbetade sammanlagt cirka 420 personer vid arbets- och näringsministeriet.

Till ministeriet anställs årligen cirka 20–50 högskolepraktikanter till olika avdelningar och enheter i enlighet med finansministeriets anvisningar om praktik för universitetsstuderande.

Arbets- och näringsministeriet som en del av statsrådet är en flexibel och möjliggörande arbetsgivare. Samordningen av arbete och fritid underlättas av flexibilitet i arbetstiden och möjligheten till distansarbete. Vi stöder vår personals välbefinnande och ork genom att erbjuda statsrådets gemensamma gym, möjlighet till massage till rimligt pris samt idrotts- och kulturintressen. Dessutom erbjuder vi en heltäckande företagshälsovård och uppmuntrar till kompetensutveckling och personlig tillväxt på olika sätt.

Den viktigaste formen av kompetensutveckling är lärande i arbetet. Det finns också möjligheter till arbetsrotation. Man kan delta i externa och även interna coachningar inom ministeriet. I centrum för chefsarbetet och ledarskapet finns ombesörjande av personalens välbefinnande i arbetet. Arbetstillfredsställelsen mäts genom ministeriernas gemensamma enkät om arbetstillfredsställelse.

Sök lediga jobb vid ministeriet via valtiolle.fi-tjänsten  (sökord arbets- och näringsministeriet)