Lediga jobb

Arbets- och näringsministeriet som arbetsgivare

Vid ministeriet utförs krävande och mångsidiga expert- och ledningsuppgifter. Befattningsbeskrivningarna varierar enligt ministeriets omfattande ansvarsområde och innefattar strategisk planering, lagberedning, styrning, påverkan och internationellt samarbete.

Vid ministeriet har cirka 2/3 av de anställda avlagt en högre högskoleexamen. De vanligaste examina är högskolexamina i statsvetenskap och juridik samt inom det ekonomiska och det tekniska området. Våren 2016 arbetade sammanlagt cirka 410 personer vid arbets- och näringsministeriet.

Till ministeriet anställs årligen cirka 20 högskolepraktikanter till olika avdelningar och enheter i enlighet med finansministeriets anvisningar om praktik för universitetsstuderande.

Ministeriet uppmuntrar till kompetensutveckling och personlig tillväxt i olika former. Den viktigaste formen av kompetensutveckling är lärande i arbetet. Det finns också möjligheter till arbetsrotation. Man kan delta i externa och även interna coachningar inom ministeriet. I centrum för chefsarbetet och ledarskapet finns ombesörjande av personalens välbefinnande i arbetet. Arbetstillfredsställelsen mäts årligen genom VMBaro-enkäten om arbetstillfredsställelse.

Sök lediga jobb vid ministeriet via valtiolle.fi-tjänsten (sökord arbets- och näringsministeriet)