Forskningsreaktorn (FiR 1) stängdes av sommaren 2015

Forskningsreaktorn FiR 1 i Otnäs i Esbo var Finlands första kärnreaktor. Den togs i drift år 1962. Den har använts för strålbehandling, forskning, utbildning och isotopproduktion. Reaktorns termiska effekt är 250 kW.

FiR 1 -forskningsreaktorns drifttillstånd förnyades 2011 och gäller till 2023. Teknologiska forskningscentralen VTT beslutade 2012 att avveckla forskningsreaktorn. Förfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna av nedläggningen genomfördes åren 2013–2015. Teknologiska forskningscentralen VTT Oy stängde av reaktorn sommaren 2015.

VTT ansökte om ändring i drifttillståndet 2017 för avvecklingen. Statsrådet behandlar ärendet uppskattningsvis 2021 då lösningarna för rivningsavfallet från försöksreaktorn och lagringen av det använda bränslet och slutförvaringsrutterna är preciserade. I drifttillståndet kommer man att fastställa villkoren för avvecklingen av forskningsreaktorn.
 

Ytterligare upplysningar: linda.kumpula(at)tem.fi