Försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare

#rekryteringsstödförsöket

I försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare utreds det vilka effekter rekryteringsstöd har på anställningen av en första utomstående arbetstagare i företag. Syftet med försöket är att utreda om ett ekonomiskt stöd för lönekostnaderna sänker tröskeln för rekrytering. Målet är att skapa nya arbetsgivarföretag och på så sätt främja företagens tillväxt och sysselsättningen.

Försöket är riktat till ensamföretagare och till företag där det endast arbetar personer som är i företagarställning. De företag som deltar i försöket väljs genom slumpmässigt urval utifrån registermaterialet. De utvalda företagen kontaktas per brev.

Försöket ska verkställas av Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Försöket inleddes i mars 2022

Tidsplan för försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare. Regeringens proposition 30.9.2021, Riksdagsbehandling oktober–december, Presidenten stadfäster lagen december 14.1.2022, Försöket med rekryteringsstöd inleds 1.3.2022, Försöket med rekryteringsstöd avslutas 31.12.2023, Utvärderingen inleds våren 2024. Grafikens uppgifter från 13.1.2022.

Försöket inleddes den 1 mars 2022 och avslutas den 31 december 2023. Efter försöket har arbets- och näringsministeriet för avsikt att anlita utomstående forskare för utvärdering av försöket.

Ytterligare information:
Ville Heinonen, specialsakkunnig
Kirsi Hyttinen, äldre regeringssekreterare