Försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare

#rekryteringsstödförsöket

I försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare utreds det vilka effekter rekryteringsstöd har på anställningen av en första utomstående arbetstagare i företag. Syftet med försöket är att utreda om ett ekonomiskt stöd för lönekostnaderna sänker tröskeln för rekrytering. Målet är att skapa nya arbetsgivarföretag och på så sätt främja företagens tillväxt och sysselsättningen.

Försöket är riktat till ensamföretagare och till företag där det endast arbetar personer som är i företagarställning.

Försöket ska verkställas av Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Målet är att försöket inleds i mars 2022

Tidsplan för försöket med rekryteringsstöd för ensamföretagare: Regeringens proposition 30.9.2021, Riksdagsbehandling oktober–december, Presidenten stadfäster lagen december, Försöket med rekryteringsstöd inleds 1.3.2022, Försöket med rekryteringsstöd avslutas 31.12.2023, Utvärderingen inleds våren 2024. Grafikens uppgifter från 30.9.2021

Regeringen lämnade en regeringsproposition om försöket med rekryteringsstöd till riksdagen den 30 september 2021. Försökets innehåll och tidsplan kan ändras under riksdagsbehandlingen. Avsikten är att försöket ska inledas den 1 mars 2022 och avslutas den 31 december 2023. Efter försöket har arbets- och näringsministeriet för avsikt att anlita utomstående forskare för utvärdering av försöket.

Frågor och svar om försöket med rekryteringsstöd för ensamförtagare

Ytterligare information:
Ville Heinonen, specialsakkunnig
Kirsi Hyttinen, äldre regeringssekreterare