Orpos regerings arbetsmarknadsreformer

Regeringen utvecklar den finländska arbetsmarknaden i en mer flexibel riktning. Avsikten är att stödja sysselsättningen, den ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften och utvecklingen av produktiviteten. Reformerna bereds enligt trepartsmodellen så att kompetensen hos näringslivs- och löntagarorganisationerna utnyttjas.

Arbetsfreden förbättras på arbetsmarknaden: Proposition till riksdagen under höstsessionen 2023. Ökning av användningen av lokala avtal: Proposition till riksdagen under vårsessionen 2024. Utveckling av förhandlingssystemet och undanröjande av hinder för sysselsättning: Propositioner till ramförhandlingarna före 2025.

På denna webbplats samlar vi information om regeringens arbetsmarknadsreformer och hur de framskrider.

Läs mer