Rysslands invasion av Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina -text


Ryssland startade en invasion av Ukraina den 24 februari. Finland fördömer kraftfullt Rysslands militära åtgärder i Ukraina och stöder Ukrainas självständighet, suveränitet, självbestämmanderätt och territoriella integritet.

Statsrådet följer hur situationen utvecklas och helhetsbilden. Arbets- och näringsministeriet följer läget bland annat utifrån följande egna ansvarsområden:

  • energi
  • försörjningsberedskap
  • konsekvenser för finländska företag (export och internationalisering)
  • arbetskraftsinvandring och integration
  • EU:s program för samarbete över de yttre gränserna som genomförs vid gränsen mellan Finland och Ryssland

Vi kompletterar aktuell information på denna sida regelbundet.

Mer information:

Information på ryska

Nyheter