Hållbar ekonomisk tillväxt är målet för näringspolitiken

Näringspolitikens mål är att skapa hållbar ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten stöder upprätthållandet av sysselsättningsnivån och främjar uppkomsten av nya arbetsplatser.

Den nuvarande näringspolitiken har den globala ekonomin som verksamhetsmiljö.  Fastän den nationella näringspolitiken utgår från nationella fördelar och intressen, drar alla i sista hand nytta av en framgångsrik global ekonomi.

Viktiga faktorer som bidrar till ökad produktivitet i arbetet är en fungerande konkurrens, upprätthållen nationell konkurrenskraft, strukturomvandling som främjar produktivitetstillväxten och utnyttjandet av globala affärsverksamhetsmöjligheter.

Näringspolitiska utmaningar

Ur Finlands synvinkel kan de viktigaste näringspolitiska utmaningarna sammanfattas enligt följande, dvs. hur bra vi lyckas med att

  • bättre identifiera globala utmaningar och kunders behov
  • få verkliga konkurrensförmåner av innovationer
  • få bättre kontroll över globala värdekedjor
  • öka hållbarheten hos industriella och privata servicesektorer inom samhällsekonomin och säkerställa att värdet kanaliseras till Finland.

Ytterligare upplysningar: 

Maija Palmu  
maija.palmu(at)gov.fi