Integrationspolitiken främjar invandrarnas delaktighet

Integrationspolitiken stöder invandrarnas sysselsättning och deras känsla av att vara en del av samhället samt integrationen som en process som sker i två riktningar. Integrationspolitiken främjar invandrarnas delaktighet inom samhällets alla delområden.

I integrationspolitiken ligger tyngdpunkten bl.a. på

  • stödjande av invandrarfamiljer
  • främjande av vuxna invandrares sysselsättning
  • invandrarnas etablering som kommuninvånare
  • smidig och kontrollerad placering i kommunerna av dem som får internationellt skydd
  • gott samarbete mellan staten och kommunerna
  • det civila samhällets deltagande i det integrationsfrämjande arbetet.

En lyckad integrationspolitik förutsätter samarbete

En lyckad integrationspolitik förutsätter att alla förvaltningsområden förbinder sig till likabehandling, icke-diskriminering och motarbetande av rasism samt främjande av ett positivt attitydklimat.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för beredningen av ärenden som gäller integration i Finland. Den minister som ansvarar för integrationsfrågor är arbetsminister.

Ytterligare information
Integration.fi
Sonja Hämäläinen, sonja.hamalainen(at)gov.fi