Kontaktpunkt för produkter

Youtr Europe
Kontaktpunkten för produkter (kontaktpunkten) ger dig information om krav på produkter i Finland. För vissa produkter har kraven harmoniserats helt eller delvis genom EU-lagstiftning. För andra produkter är kraven däremot enbart nationella och EU:s harmoniserade krav gäller inte.

Kontaktpunkten ger dig information om till exempel

  • produktbestämmelser om en produkt
  • krav på förhandstillstånd för en produkt
  • principen om ömsesidigt erkännande,
  • kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna.

Du kan kontakta kontaktpunktens rådgivningstjänst på adressen sisamarkkinat(at)tem.fi. Kontaktpunktens rådgivning är avgiftsfri. Kontaktpunkten svarar dig inom 15 arbetsdagar från det att den har tagit emot begäran om information.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!