Kontaktpunkt för produkter


Kontaktpunkten för produkter (kontaktpunkten) ger dig information om krav på produkter i Finland. För vissa produkter har kraven harmoniserats helt eller delvis genom EU-lagstiftning. För andra produkter är kraven däremot enbart nationella och EU:s harmoniserade krav gäller inte.

Kontaktpunkten ger dig information om till exempel

  • produktbestämmelser om en produkt
  • krav på förhandstillstånd för en produkt
  • principen om ömsesidigt erkännande,
  • kontaktuppgifter till de behöriga myndigheterna.

Du kan kontakta kontaktpunktens rådgivningstjänst på adressen Finsk kontaktpunkt för produkter: https://tukes.fi/sv/kontaktpunkt-for-produkter