Företagsstödsdelegationen

Företagsstödsdelegationen finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet.

Den har till uppgift att

  • ge utlåtanden om huruvida ett stödprogram eller enskilt stöd uppfyller förutsättningarna för statligt stöd enligt Europeiska unionens lagstiftning och om vilket förfarande stödmyndigheten ska följa,
  • ge utlåtanden om huruvida företagsstödet uppfyller de nationella förutsättningarna för bra stöd,
  • utveckla det nationella företagsstödsystemet som helhet och främja samarbetet mellan olika förvaltningsområden,
  • hos den behöriga myndigheten lägga fram förslag och initiativ till utvecklande av lagstiftning och förvaltningspraxis,
  • följa nationell och internationell reglering, praxis och utveckling inom sitt verksamhetsområde.

EU:s regler om statligt stöd

Ytterligare uppgifter:

Anne Rothovius
anne.rothovius(at)gov.fi