Ministeriets värderingar

Kreativitet och verkningsfullhet

Arbets- och näringsministeriet är betydelsefullt för det finländska samhället och den finländska omvärlden. Vi arbetar tillsammans som sakkunniga såväl i Finland som internationellt, för att den finländska konkurrenskraften och välfärden ska höra till världstoppen och för att Finland ska ha världens bästa innovationsmiljö. Vår verksamhet stöder en hållbar utveckling. Vi är medvetna om våra gemensamma, tydliga målsättningar.

Vår verksamhet ger resultat och effekter. Vi gör rätt saker och genomför dem effektivt och kreativt. Vi sporrar till kreativitet och innovativitet. Vi uppmuntrar skapande av nya idéer. Vi kommer ihåg att vara kundorienterade i vår verksamhet. Vi är ständigt beredda att bemöta förändringar.

Öppenhet och samarbete

Arbets- och näringsministeriet säkerställer i sitt arbete den offentliga verksamhetens tillförlitlighet, så att medborgarnas och företagens förtroende för att myndigheterna är opartiska, oberoende och rättvisa i sin verksamhet ska bevaras. Öppenheten innebär att vi är beredda att ta emot kritik och förändras i och med att omvärlden förändras. Vi stöder ett aktivt utbyte av åsikter. Vi främjar spridning av information och kompetens och stöder verktyg, handlingsmodeller och forum som möjliggör denna spridning.

De mål som uppställts för arbets- och näringsministeriet uppnås genom samarbete i verksamhetsenheterna och ministeriet, nationellt och internationellt. Vi värdesätter en kundserviceattityd och utvecklar den. Vårt samarbete kännetecknas av flexibilitet och ett genuint intresse att samarbeta. Vi vill vara lättillgängliga och bygga upp förhållanden långsiktigt.

Mänsklighet och rättvisa

Arbets- och näringsministeriet är en offentlig aktör. Mänsklighet och rättvisa är förknippade med vår goda förvaltningsmässiga verksamhet, vårt beslutsfattande och bemötandet av kunder. Mänsklighet och rättvisa är också förknippade med ett ansvarstagande verksamhet, förtroende och opartiskhet. I vårt dagliga arbete värdesätter vi våra samarbetspartner och varandra. Vi utvecklar en kultur med ömsesidig omsorg och omtanke. Vi stöder sammanjämkning av arbetsliv och familjeliv.