Finlands program för hållbar tillväxt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Finlands program för hållbar tillväxt stöder en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation.

Genomförandet av Finlands program för hållbar tillväxt stöds genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). De första ansökningarna om finansiering inom ramen för programmet inom arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde öppnades sommaren 2021.

Mer information om Finlands program för hållbar tillväxt på finansministeriets webbplats

Tidtabell för genomförandet 

För att kunna få finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRP) måste en medlemsstat lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens. Finlands plan för återhämtning och resiliens är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Finland överlämnade sin plan för återhämtning och resiliens till kommissionen den 27 maj 2021. Europeiska unionens råd godkände planen formellt genom skriftligt förfarande den 29 oktober 2021. 

Finlands andel av understöden från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens är cirka 1,95 miljarder euro. Andelen omfattar 127 miljoner euro i REPowerEU-tilläggsfinansiering. EU:s REPowerEU-plan syftar till att lösgöra sig från beroendet från ryska fossila bränslen. Statsrådet godkände den 5 oktober 2023 Finlands förslagtill REPowerEU-åtgärder för att inkluderas i Finlands plan för återhämtning och resiliens. Rådet godkände Finlands uppdaterade plan den 8 december 2023.  

Cirka hälften av Finlands RRF-finansiering riktas till åtgärder inom arbets- och näringsministeriets förvalt-ningsområde. Största delen av finansieringen riktades till åren 2022–2023. I och med REPowerEU-tilläggsfinansieringen har nya åtgärder inletts ännu under 2024. Samtliga reformer och investeringar inom ramen för planen för återhämtning och resiliens måste slutföras senast den 31 augusti 2026. 

Ansökningar om företagsfinansiering och övriga finansieringsobjekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

På denna webbplats har man samlat information om finansiering och genomförande av Finlands plan för återhämtning och resiliens inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Webbplatsen uppdateras allteftersom uppgifterna preciseras.

Ytterligare information:
direktör Mikko Vähä-Sipilä, tfn 0295 047 166
specialsakkunnig Anu Heinonen, tfn 0295 047 336
specialsakkunnig Hanna Aaltonen, tfn 0295 047 130

E-post: fö[email protected]

Finansieras av Europeiska unionen –  NextGenerationEU