Finlands program för hållbar tillväxt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Finlands program för hållbar tillväxt stöder en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation.

Genomförandet av Finlands program för hållbar tillväxt stöds genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). De första ansökningarna om finansiering inom ramen för programmet inom arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde öppnades sommaren 2021. Fler ansökningsomgångar öppnas under hösten.

Mer information om Finlands program för hållbar tillväxt på finansministeriets webbplats

Tidtabell för genomförandet 

För att kunna få finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens måste en medlemsstat lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens (RRP). Finlands plan för återhämtning och resiliens är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Regeringen överlämnade planen för återhämtning och resiliens till kommissionen den 27 maj 2021. EU-rådet antog planen formellt genom skriftligt förfarande den 29 oktober 2021.

Finlands kalkylerade RRF-inflöde är cirka 2,1 miljarder. Det slutliga inflödet preciseras sommaren 2022 enligt den ekonomiska utvecklingen. Cirka hälften av finansieringen riktas till åtgärder inom ANM:s förvaltningsområde. Största delen av finansieringen riktas till åren 2022–2023. Reformerna och investeringarna inom ramen för planen för återhämtning och resiliens måste slutföras senast 31.8.2026.

På denna webbplats har man samlat information om finansiering och genomförande av Finlands plan för återhämtning och resiliens inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Webbplatsen uppdateras allteftersom uppgifterna preciseras.

Ytterligare information:
direktör Mikko Vähä-Sipilä
specialsakkunnig Anu Heinonen
specialsakkunnig Hanna Aaltonen
 

Finansieras av Europeiska unionen –  NextGenerationEU