Finlands program för hållbar tillväxt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Finlands program för hållbar tillväxt stöder en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt. Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation.

Genomförandet av Finlands program för hållbar tillväxt stöds genom EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). De första ansökningarna om finansiering inom ramen för programmet inom arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde öppnades sommaren 2021.

Mer information om Finlands program för hållbar tillväxt på finansministeriets webbplats

Tidtabell för genomförandet 

För att kunna få finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens måste en medlemsstat lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens (RRP). Finlands plan för återhämtning och resiliens är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Marins regering överlämnade planen för återhämtning och resiliens till kommissionen den 27 maj 2021. EU-rådet antog planen formellt genom skriftligt förfarande den 29 oktober 2021.

Finlands andel av understöden från faciliteten för återhämtning och resiliens krymper till cirka 1,8 miljarder euro i löpande priser, eftersom Finlands ekonomi har utvecklats bättre än väntat. I juni 2022 drog Finlands ministerarbetsgrupp för hållbar tillväxt upp riktlinjerna för hur Finlands återhämtnings- och resiliensplan ska uppdateras till följd av ändringen. EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor godkände tisdagen den 14 mars 2023 Finlands uppdaterade plan.

Cirka hälften av finansieringen riktas till åtgärder inom ANM:s förvaltningsområde. Största delen av finansieringen riktas till åren 2022–2023. Reformerna och investeringarna inom ramen för planen för återhämtning och resiliens måste slutföras senast 31.8.2026.

Ansökningar om företagsfinansiering och övriga finansieringsobjekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

På denna webbplats har man samlat information om finansiering och genomförande av Finlands plan för återhämtning och resiliens inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Webbplatsen uppdateras allteftersom uppgifterna preciseras.

Ytterligare information:
direktör Mikko Vähä-Sipilä, tfn 0295 047 166
specialsakkunnig Anu Heinonen, tfn 0295 047 336
specialsakkunnig Hanna Aaltonen, tfn 0295 047 130

E-post: fö[email protected]

Finansieras av Europeiska unionen –  NextGenerationEU

Aktuellt