Regionerna

Finland bygger på livskraftiga områden med sina egna styrkor. Förändringarna i befolkningen, sysselsättningen och företagsverksamheten kräver kontinuerlig förnyelseförmåga från regionerna och städerna. Arbets - och näringsministeriet stöder förnyelsen genom att beakta regionernas starka sidor och förhållanden.