Ministeriets kommunikationsenhet

Media: tfn 029 504 7245 (vardagar 8.00-16.15)

e-postadressen: viestinta(at)tem.fi

kommunikationsdirektör Mikko Koivumaa
tfn. 029 50 47030
mikko.koivumaa(at)tem.fi

kommunikationschef Tiina Kairistola
tfn 029 50 48055
tiina.kairistola(at)tem.fi

kommunikationsassistent  Kaija Nevalainen
tfn 029 50 63712
kaija.nevalainen(at)tem.fi

kommunikationsexpert Johanna Keskitalo
tfn 029 50 48142
johanna.keskitalo(at)tem.fi
ansvarsområde: intern kommunikation

kommunikationsexpert  Mauri Vieru
tel. 029 50 63577
mauri.vieru(at)tem.fi
ansvarsområde: energiavdelningen

kommunikationsexpert Lotta Englund
tel. 0
29 50 47081
lotta.englund(at)tem.fi
ansvarsområde: Regioner och tillväxttjänster

kommunikationsexpert Tiina Heinilä
tfn 029 50 47097
tiina.heinila(at)tem.fi
ansvarsområde: syssesättning ach fungerande marknader

kommunikationsexpert  Anniina Lehtonen
tfn. 029 504 7115
anniina.lehtonen(at)tem.fi

expert, Visuell designer Niina Kalliainen
tfn. 029 50 47079
niina.kalliainen(at)tem.fi

ansvarig webbredaktör Kaisu Aho
tfn 029 50 60053
kaisu.aho(at)tem.fi
ansvarsområde: nättjänsten www.tem.fi, nyhetsbrev
 

Visuell profil och utgivning av publikationer

(personal- och förvaltningsenheten)

publikationsexpert Riitta Elo
tfn 029 506 3637
riitta.elo(at)tem.fi
ansvarsområde: ministeriets visuella profil, grafiska anvisningar och samordning av publikationsverksamheten

publikationssekreterare Kikka Ryytty
tfn 029 504 7045
kikka.ryytty(at)tem.fi
ansvarsområde: ombrytning av publikationer