Ministeriets kommunikationsenhet

Media: tfn 029 504 7245 (vardagar 8.00-16.15)

e-postadressen: viestinta(at)tem.fi

kommunikationsdirektör Mikko Koivumaa
tfn. 029 50 47030
mikko.koivumaa(at)tem.fi

kommunikationschef Tiina Kairistola
tfn 029 50 48055
tiina.kairistola(at)tem.fi

kommunikationsassistent  Kaija Nevalainen
tfn 029 50 63712
kaija.nevalainen(at)tem.fi

kommunikationsexpert Johanna Keskitalo
tfn 029 50 48142
johanna.keskitalo(at)tem.fi
ansvarsområde: intern kommunikation

kommunikationsexpert  Mauri Vieru
tel. 029 50 63577
mauri.vieru(at)tem.fi
ansvarsområde: energiavdelningen

kommunikationsexpert Anna Rissanen
tfn. 029 50 47052
anna.rissanen(at)tem.fi

ansvarsområde: Sysselsättning och fungerande marknader

kommunikationsexpert Katja Keckman
tel. 029 50 47106
katja.keckman(at)tem.fi
ansvarsområde: Innovationer och företagsfinansiering

kommunikationsexpert Anniina Lehtonen
tel. 029 5047115
anniina.lehtonen(at)tem.fi
ansvarsområde: Regioner och tillväxttjänster

kommunikationsexpert Tiina Päärnilä
tel. 029 50 47081 
tiina.paarnila(at)tem.fi
ansvarsområde: arbetsrelaterad invandring och integration

ansvarig webbredaktör Kaisu Aho
tfn 029 50 60053
kaisu.aho(at)tem.fi
ansvarsområde: nättjänsten www.tem.fi, nyhetsbrev

expert, Visuell designer Niina Kalliainen
tfn. 029 50 47079
niina.kalliainen(at)tem.fi

publikationsexpert Riitta Elo
tfn 029 50 63637
riitta.elo(at)tem.fi

publikationsexpert Kikka Ryytty
tfn 029 50 47045
kikka.ryytty(at)tem.fi