Ministeriets kommunikationsenhet

Media: tfn 029 504 7245 (vardagar 9.00-15.00)
e-postadressen: viestinta.tem(at)gov.fi

Arbets- och näringsministeriets visuell profil och materialbank


kommunikationsdirektör Matti Hirvola
tfn 029 504 7052
matti.hirvola(at)gov.fi

kommunikationschef Tiina Kairistola
tfn 029 504 8055
tiina.kairistola(at)gov.fi

webbkommunikationschef Anniina Lehtonen
tfn 029 504 7115
anniina.lehtonen(at)gov.fi
ansvarsområde: nättjänsten www.tem.fi

kommunikationsassistent  Kaija Nevalainen
tfn 029 50 63712
kaija.nevalainen(at)gov.fi

kommunikationsexpert Anna Rissanen
tfn. 029 504 7407
anna.rissanen(at)gov.fi
ansvarsområde: arbetsmarknadsreformer

kommunikationsexpert Kerttu Åvall
tfn. 029 504 7233
kerttu.avall(at)gov.fi

ansvarsområde: arbetsrelaterad invandring och integration

kommunikationsexpert Johanna Keskitalo (VVL)

kommunikationsexpert Tiina Kytömäki
tfn. 029 504 7230
tiina.kytomaki(at)gov.fi
ansvarsområde: regioner och tillväxttjänster

kommunikationsexpert  Mauri Vieru 
tfn. 029 506 3577
mauri.vieru(st)gov.fi
ansvarsområde: energiavdelningen och försörjningsberedskap

kommunikationsexpert Mikko Myller
tel. 029 504 7147
mikko.myller(at)gov.fi
ansvarsområde: Innovationer och företagsfinansiering

kommunikationsexpert Leena Salonen
tfn. 029 504 7092
leena.salonen(at)gov.fi 
ansvarsområde: Sysselsättning och fungerande marknader

expert, Visuell designer Niina Kalliainen
tfn. 029 504 7079
niina.kalliainen(at)gov.fi

visuell expert Riitta Elo
tfn 029 506 3637
riitta.elo(at)gov.fi

visuell expert Kikka Ryytty
tfn 029 504 7045
kikka.ryytty(at)gov.fi