Begärda utlåtanden

På denna sida publiceras utlåtanden som ministeriet begärt.

Begäran om utlåtande över Teknologiska Forskningscentralen VTT Ab:s ansökan om tillstånd för forskningsreaktor

Arbets- och näringsministeriet ber er sända ert eventuella utlåtande om kompletteringen av tillståndsansökan till ministeriet på adressen kirjaamo@tem.fi senast den 25 februari 2019. I ert eventuella utlåtande ombeds ni att hänvisa till ärendets diarienummer TEM/1311/08.05.01/2017.

VTT NM

VTT SSM

VTT Åland

Tillägg till tillstståndsansökan avveckling av forskningsreaktorn FiR inofficiell översättning

Ytterligare upplysningar om behandlingen av ansökan lämnas vid arbets- och näringsministeriet av specialsakkunnig Linda Kumpula, tfn +358 295 060 125, e-post linda.kumpula(at)tem.fi och av specialsakkunnig Outi Slant, tfn +358 295 048 264, e-post outi.slant(at)tem.fi