Aktuell information om elbrist

Rysslands anfallskrig i Ukraina har påverkat energiläget i hela EU. Energiförbrukningen ökar på hösten och vintern. Läget kommer att vara särskilt svårt i Centraleuropa, men även Finland påverkas.

På den här sidan har vi samlat information om hur och varför vi alla ska delta i att spara energi, hur det kan uppstå elbrist och hur man ska agera då. 

Att spara energi och sänka topplasten

För att elsystemet ska fungera måste elproduktionen och konsumtionen vara lika stora. Såväl produktionens som konsumtionens volym påverkar hur elen räcker till. I Finland påverkas produktionsvolymerna bland annat av vädret och av läget i Olkiluoto 3. 

Om vår elförbrukning fortsätter på nuvarande nivå kan vi denna vinter stå inför en situation där elförbrukningen överskrider produktionen. Då kan stamnätsbolaget Fingrid bli tvunget att fatta beslut om kontrollerade regionala strömavbrott. Genom kontrollerade strömavbrott förhindras att hela elsystemet kollapsar. 

Var och en kan genom att minska sin egen konsumtion bidra till att elkonsumtionen inte överskrider utbudet. Allas insats behövs i talkot för att spara energi. 

Snäppet svalare – spara energi i väntan på vintern

För att elen ska räcka till åt alla under vintern måste alla människor, företag och organisationer delta i energisparandet. Genom kampanjen Snäppet svalare sprids konkreta tips om hur du kan påverka din egen energikonsumtion. Här följer några tips:

Sänk inomhustemperaturen. Om du sänker inomhustemperaturen med en grad innebär det fem procent mindre energikonsumtion. I vardagsrummet är den rekommenderade temperaturen 20–21º C och i sovrummet 18–20º C.

 • Använd mindre varmvatten. Den största delen av bruksvattnet går åt till att människor tvättar sig.
 •  Undvik att använda el under topplasttimmarna, d.v.s. kl. 8–10 och 16–18 på vardagar.
 • Planera din vardag så att du har på apparater som drar mycket el (t.ex. ugnen och golvvärme) när elen räcker till och är som förmånligast.
 • Undvik att använda apparater som drar mycket el under topplasttimmarna, det vill säga vardagar kl. 8–10 och 16–18.

Du hittar fler praktiska tips och information om kampanjen Snäppet svalare på kampanjwebbplatsen.

Följ och planera din egen elförbrukning

 • Ladda ner Fingrids app Tuntihinta där du kan se det kommande dygnets elpris timme för timme.
 • Många elbolag har appar där du kan följa din egen konsumtion och jämföra till exempel med föregående års konsumtion. Följ också ditt eget elbolags information. 
 • I Fingrids Datahub-kundportal hittar du mycket information om ditt eget elavtal och din elförbrukning. Du kan kontrollera hurudant avtal du har och vem som distribuerar elen i ditt bostadsområde.

Elbrist och kontrollerade strömavbrott

Strömavbrott som räcker flera timmar kan inträffa överraskande under normala förhållanden av flera orsaker, till exempel på grund av en storm eller ett tekniskt fel. Enligt lagstiftningen som gäller elmarknaden får stormar eller snölast inte orsaka strömavbrott som räcker över sex timmar i detaljplaneområden och över 36 timmar i andra områden. Kunderna bör med andra ord vara förberedda på strömavbrott också under normala förhållanden. 

Om Finland hamnar i en situation där elförbrukningen överskrider produktionen, fattar stamnätsbolaget Fingrid beslut om att införa kontrollerade strömavbrott. I praktiken meddelar då Fingrid de lokala elnätsbolagen hur mycket elförbrukningen måste dras ned i varje område. Elnätsbolagen är de som ansvarar för eldistributionen. Det företag som säljer elen och som till exempel hushållen ingår elavtal med är ofta ett annat företag än områdets elnätsbolag.

Strömavbrotten roterar med två timmars mellanrum tills elbristen åtgärdats. Vi kan drabbas av elbrist förutsägbart eller överraskande. Fingrid och arbets- och näringsministeriet sköter informationen om det blir elbrist. Elnätsbolagen informerar sina egna kunder.
 

Beredskap och hur man ska handla om det blir elbrist

 

 • Minska din elförbrukning särskilt under topplasttimmarna och bidra till att förebygga elbrist. 
 • Om det blir strömavbrott, stäng av alla elapparater. Kontrollera i synnerhet spisen, strykjärn, kaffekokare och tvättmaskin, för att minska risken för eldsvåda när elen går på igen.
 • Ring inte nödcentralen om du inte befinner dig i akut nöd. 
 • Läs mer praktiska tips om hur du förbereder dig på strömavbrott: på webbsidan Strömavbrott – 72 timmar. 
   

Tilläggsuppgifter

 • Läs mer om vad du ska ha hemma för att klara dig hemma i 72 timmar om det blir strömavbrott
 • Följ informationen från ditt elbolag och elnätsbolag. Många företag har egna appar där de kan skicka aktuell information direkt till sina kunder. 
 • På Fingrids webbsida elsystemets status (på finska) kan du följa det aktuella läget för elproduktionen, konsumtionen och olika produktionsformer.