Verksamhets- och ekonomiplanering

Ministeriets verksamhet styrs av regeringsprogrammet och den mer detaljerade handlingsplanen. I dem har man samlat de ärendehelheter som är viktigast att genomföra.

Verksamhets- och ekonomiplaneringen inom förvaltningsområdet bygger på de anslagsramar som görs upp för fyra år i sänder, budgeten och resultatavtal som sträcker sig över flera år. Statsrådet beslutar årligen om anslagsramarna för förvaltningsområdena. Arbets- och näringsministeriets budgetförslag bereds utifrån den anslagsram som statsrådet fastställt.