Kolumner

För att förbättra matchningen behövs intelligens och artificiell intelligens

23.11.2021 8.54
Bild av Elina Pylkkänen.
Elina Pylkkänen
I fortsättningen behövs det ännu mer avancerade digilösningar som gör det möjligt att samla mer detaljerad information av de arbetssökande och i realtid uppdaterar uppgifter om antalet lediga jobb och om exakta beskrivningar. Digitala plattformar och artificiell intelligens skulle kunna hantera inriktningsförslag på ett kostnadseffektivt sätt för oss.    

En gemensam resa mot framtidens arbets- och näringstjänster

22.11.2021 14.02
Överdirektör Marja-Riitta Pihlman
Överdirektör Marja-Riitta Pihlman
Vid sin halvtidsöversyn våren 2021 beslutade regeringen att överföra arbets- och näringstjänsterna från staten till kommunerna under 2024. Detta är en historiskt stor reform som direkt berör tusentals statliga och kommunala experter och deras uppgifter.