Innehavaren av en kärnanläggning har obegränsat ansvar

Enligt atomansvarighetslagen (484/1972) har en innehavare av atomanläggning i Finland ett obegränsat ansvar för de atomskador som uppkommer i Finland till följd av en olycka.

En anläggningsinnehavares maximala ansvar för skador som uppkommer någon annanstans än i Finland är 600 miljoner särskilda dragningsrätter av Internationella valutafonden (IMF), vilket motsvarar cirka 700 miljoner euro. Anläggningsinnehavaren ska teckna en försäkring för täckande av det maximala ansvaret.

Finland har anslutit sig till internationella avtal med stöd av vilka avtalsländerna ersätter den andel av skadorna som överstiger det ansvar som ovan nämnda innehavare har.  Med stöd av dessa avtal ersätts skador ännu för ett värde av högst 125 miljoner särskilda dragningsrätter (cirka 146 milj. euro).  

Finländare som lider av skador kan få ersättningar också för skador som har förorsakats av verksamheten hos en kärnteknisk anläggning som är belägen utanför Finland, förutsatt att anläggningen är belägen i ett land som är anslutet till de avtal som avses ovan.

Förutom Finland är sådana länder Sverige, Norge, Danmark, Holland, Storbritannien, Belgien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Portugal, Italien, Grekland, Turkiet, Slovenien, Bulgarien, Kamerun, Chile, Kroatien, Tjeckien, Egypten, Estland, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Rumänien, Slovakien, Ukraina samt S:t Vincent och Grenadinerna.  

Ytterligare upplysningar: liisa.heikinheimo(at)tem.fi