Miljökonsekvensbedömningar

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning genomfördes åren 2008-2009. Bedömningsprogramskedet började i januari 2008. Konsekvensbeskrivningsskedet började i oktober 2008. MKB förfarandet slutade i februari 2009.

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av ett nytt kraftverksalternativ genomfördes åren 2013-2014. Bedömningsprogramskedet började i september 2013. Konsekvensbeskrivningsskedet började i februari 2014. MKB förfarandet slutade i juni 2014.

Fennvoima har inlämnat ett MKB-program om Fennovoimas egen slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Bedömningsprogramskedet började i juni 2016.

Ytterligare upplysningar: juho.korteniemi(at)gov.fi, jaakko.louvanto(at)gov.fi