Miljökonsekvensbedömningar

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning genomfördes åren 2008-2009. Bedömningsprogramskedet började 30.1.2008. Konsekvensbeskrivningsskedet började 9.10.2008. MKB förfarandet slutade 20.2.2009.

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av ett nytt kraftverksalternativ genomfördes åren 2013-2014. Bedömningsprogramskedet började 17.9.2013. Konsekvensbeskrivningsskedet började 13.2.2014. MKB förfarandet slutade 2.6.2014.

Fennvoima har inlämnat ett MKB-program om Fennovoimas egen slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Bedömningsprogramskedet började 22.6.2016.

Ytterligare information: jorma.aurela(at)tem.fi