Smidigare lagstiftning

Med smidigare lagstiftning eftersträvas en bättre lagstiftningsmiljö med tanke på såväl företag, medborgare som förvaltningen. Lagstiftningen kan göras smidigare genom att dess begriplighet, tydlighet och förutsebarhet förbättras. Det är också viktigt att säkerställa att lagstiftningen inte medför extra lagstiftningsrelaterade kostnader  och onödig byråkrati för företag och medborgare.

Med regelbörda avses sådana kostnader som iakttagandet av lagstiftningen och olika slags regleringskrav medför för företag, konsumenter, myndigheter och andra grupper. Regelbörda kan medföras av olika lagstadgade rapporterings- och informationsskyldigheter eller till exempel genom att det uppstår ett behov av att investera i helt nya maskiner eller anordningar.

Genom att i lagberedningen fästa uppmärksamhet vid att skyldigheterna inte medför extra regelbörda kan man bidra till att öka företagens produktivitet och konkurrenskraft.

Ytterligare information: erno.mahonen(at)gov.fi och anniina.koskinen(at)gov.fi