Minskning av företags regelbörda

Med regelbörda avses sådana kostnader som iakttagandet av lagstiftningen och olika slags regleringskrav medför för företag, konsumenter, myndigheter och andra grupper.

Företag är tvungna att på många olika sätt anpassa sin verksamhet efter lagstiftningens krav. Lagstiftningen kan exempelvis medföra att företag måste investera i helt nya maskiner och anordningar.

Ibland blir företag tvungna att anställa en utomstående expert för att kunna säkerställa att deras verksamhet till alla delar uppfyller kraven i en delvis invecklad lagstiftning.

Allt detta innebär merkostnader för företag och samtidigt att företaget har mindre tid och pengar att användas för produktivt arbete och framtida investeringar. Minskning av regelbördan är ett sätt att öka företagens produktivitet och konkurrenskraft.

Ytterligare information: anu.laitinen(at)tem.fi