Drifttillstånden för Lovisa 1 och 2 går ut 2027 och 2030

Fortum Power and Heat Oy (Fortum) lämnade i november 2006 till statsrådet en ansökan om förnyelse av drifttillståndet enligt kärnenergilagen för kärnkraftverksenheterna Lovisa 1 och 2. Statsrådet beviljade drifttillstånd i juli 2007. Drifttillståndet för Lovisa 1 går ut vid utgången av 2027 och tillståndet för Lovisa 2 vid utgången av 2030.

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)gov.fi