Delegationen för samhälls- och företagsansvar

Delegationen är ett rådgivande organ som stöder beslutsfattandet inom förvaltningen. Medlemmarna av delegationen för samhälls- och företagsansvar representerar myndigheterna, näringslivet samt arbetsmarknads- och frivilligorganisationer. Delegationen har utsetts för mandattiden 1.1.2024 - 31.12.2026.

Delegationen stärker den nationella och internationella samhällsansvarspolitiken samt företagens och andra sammanslutningars ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfulla arbets- och produktionssätt. Delegationen stöder organisationernas samhälls- och företagsansvar, som baserar sig på i Finland gällande lagar, internationella avtal som är bindande för Finland och på internationella organisationers riktlinjer.

Delegationen har till uppgift att främja en effektiv tillämpning av OECD:s riktlinjer för multinationella företag och att vara nationellt förbindelseorgan tillsammans med arbets- och näringsministeriet.

Sammansättningen av delegationen för samhälls- och företagsansvar

Ordförande:

överdirektör, avdelningschef Jan Hjelt, arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande:

regeringsråd Liisa Huhtala, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar (personliga suppleanter i parentes):

handelsråd Kent Wilska, utrikesministeriet
(handelssekreterare Malena Sell-Myllyoja, utrikesministeriet)

konsultativ tjänsteman Merja Saarnilehto, miljöministeriet
(Mikko Rissanen, social- och hälsovårdsministeriet)

konsultativ tjänsteman Katariina Sillander, statsrådets kansli, avdelningen för ägarstyrning (konsultativ tjänsteman Sinikka Mustakari, statsrådets kansli)

sakkunnig Karoliina Katila, Företagarna i Finland rf
(chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, Företagarna i Finland rf)

sakkunnig Hannu Ylänen, Finlands Näringsliv EK
(sakkunnig Elina Sonninen, Finlands Näringsliv EK)

direktör, internationella ärenden Päivi Pohjanheimo Centralhandelskammaren 
(hållbarhetsexpert Anne Vanhala, Centralhandelskammaren)

Pekka Ristelä, chef för näringspolitisk sakkunnig, FFC rf
(internationell expert Pia Björkbacka, FFC rf)

expert Jaakko Haikonen, STTK rf
(Elena Gorschkow, chef, samhällsrelationer, STTK rf)

ledande sakkunnig Anu Tuovinen, Akava rf
(Marja Innanen, Global Compact Network Finland)

chef Kalle Kuusimäki, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 
(Juha Beurling-Pomoell, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry)

sakkunnig Heidi Melkas, FIBS rf
(sakkunnig Greta Andersson, FIBS rf)

verksamhetsledare Sonja Finér, Finnwatch rf
(Lasse Leipola Finnwatch rf)

sakkunnig Outi Hakkarainen, Fingo rf 
(sakkunnig Mika Välitalo, Fingo rf)

sakkunnig i miljörätt Hannes Koljonen, Finlands naturskyddsförbund rf
(sakkunnig i miljörätt Janni Saari-Kontkanen, Finlands naturskyddsförbund rf)

ytterligare upplysningar: laura.patsi(at)gov.fi och sami.teravainen(at)gov.fi