MKB-programmet för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnkraftverket i Olkiluoto

 
 Teollisuuden Voima Oyj lämnade den 5 januari 2024 arbets- och näringsministeriet ett bedömningsprogram enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) (MKB-programmet). MKB-programmet är den projektansvariges plan för behövliga utredningar och ordnandet av ett bedömningsförfarande för bedömning av miljökonsekvenserna. Bedömningsprogrammet innehåller uppgifter om projektet och dess alternativ samt en beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd. 

Länk till pressmeddelande den 5 januari 2024.
 
Bedömningsprogrammet gäller en förlängning av drifttiden och höjning av den termiska effekten hos kärnkraftverksenheterna Olkiluoto 1 och Olkiluoto 2. I programmet bedöms användningen av kraftverksenheter fram till 2048 eller 2058. Kärnkraftverksenheternas drifttid har tidigare förlängts från 40 år till 60 år, dvs. till 2038. Ett alternativ utöver en förlängning av drifttiden är att höja enheternas termiska effekten från nuvarande 2500 megawatt till 2750 megawatt. 
 
Arbets- och näringsministeriet är kontaktmyndighet för förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet). På projektet tillämpas också förfarandet för miljökonsekvensbedömning i ett gränsöverskridande sammanhang i enlighet med den s.k. Esbokonventionen. 
 
Ministeriet ordnar ett offentligt samråd om MKB-programmet den 23 januari 2024–25 mars 2024. I hörandet ingår också en offentlig tillställning i Euraåminne. Anvisningar om hur utlåtanden och åsikter ska framföras finns i kungörelsen nedan. 

Yttrandena och åsikterna publiceras på ministeriets webbplats och beaktas i kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet.

Länk till begäran om utlåtande.

Den 6 februari 2024 hölls en offentlig tillställning i Euraåminne vid besökscentret Olkiluoto. Den finskspråkiga inspelningen av evenemanget kan ses via den här länken.

Ytterligare upplysningar: Hanna-Mari.Kyllonen(at)gov.fi