Semester

Syftet med semester är att ge arbetstagaren en möjlighet att återhämta sig från de påfrestningar som arbetet orsakar. Arbetstagaren har semester i regel fyra veckor på sommaren och en vecka på vintern. Vid kortvariga anställningsförhållanden är semestern kortare.

Semester tjänas in genom arbete som utförts under kvalifikationsåret (1.4. – 31.3). För semestern betalas arbetstagaren en semesterlön som i regel motsvarar hans eller hennes ordinarie lön.

I praktiken har det rätt långt avtalats om frågor som gäller semestern i kollektivavtalen.

Arbetsgivarens skyldighet att betala semesterpenning baserar sig på kollektivavtalets bestämmelser, arbetsavtalet eller etablerad praxis. Semesterpenningen är 50 % av semesterlönen. I semesterlagen finns ingen bestämmelse som förpliktar arbetsgivaren att betala semesterpenning.

Se också:

Arbetslagstiftning, broschyrer

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen
Lagberedning: Tarja Kröger, tarja.kroger(at)tem.fi; Johanna Ylitepsa, johanna.ylitepsa(at)tem.fi