Fennovoimas ansökan om byggnadstillstånd behandlas år 2021

Fennovoima Ab:s kärnkraftverksprojekt har framskridit till byggnadstillståndsskedet. Enligt uppskattning kommer Fennovoimas ansökan om att få uppföra kärnkraftverket att behandlas i statsrådet tidigast 2021.

Innan tillstånd kan beviljas ska företaget lägga fram förslag på hur slutförvaringen av det använda kärnbränslet ska ordnas. Enligt det principbeslut som år 2010 fattades om projektet skulle företaget före utgången av juni 2016 antingen lägga fram ett avtal om samarbete kring kärnavfallshanteringen med de nuvarande avfallshanteringsskyldiga bolagen Teollisuuden Voima Oyj och Fortum Power and Heat Oy eller ett program för bedömning av miljökonsekvenserna av en egen slutförvaringsanläggning för använt bränsle. Fennovoima började processen för miljökonsekvensbedömning vars programskede avslutades den 16 december 2016 då arbets- och näringsministeriet gav sitt utlåtande.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) behandlar bolagets ansökan om att få uppföra kärnkraftverket i enlighet med kärnenergilagen. De omständigheter som särskilt ska bedömas är kärnsäkerheten samt säkerheten vid byggandet och driften av anläggningen. Samtidigt gör Strålsäkerhetscentralen en bedömning av anläggningens tekniska säkerhet.

ANM inledde ett lagstadgat remissförfarande med anledning av ansökan om byggnadstillstånd hösten 2015. Beslutet om byggnadstillstånd fattas av statsrådet.

Kraftverket ska byggas i Pyhäjoki kommun och det ska ha en tryckvattenreaktor med en elektrisk effekt på cirka 1 200 megawatt.

 

Ytterligare upplysningar: jorma.aurela(at)tem.fi