Fennovoimas kärnkraftverksprojekt har framskridit till byggnadstillståndsskedet

Fennovoima Ab:s kärnkraftverksprojekt har framskridit till byggnadstillståndsskedet. 

Innan tillstånd kan beviljas ska företaget lägga fram förslag på hur slutförvaringen av det använda kärnbränslet ska ordnas. Enligt principbeslutet om projektet från 2010 inledde Fennovoima ett MKB-förfarande om ett slutförvaringsprojekt för sitt använda bränsle. MKB-programfasen avslutades med ANM:s utlåtande i december 2016. Dessutom har Fennovoima ett samarbetsavtal med Posiva Solutions Oy för att utreda slutförvaringslösningar för använt kärnbränsle.

Arbets- och näringsministeriet behandlar bolagets ansökan om att få uppföra kärnkraftverket i enlighet med kärnenergilagen. Strålsäkerhetscentralen bedömer anläggningens kärnsäkerhet.

ANM inledde ett lagstadgat remissförfarande med anledning av ansökan om byggnadstillstånd hösten 2015. ANM kommer att uppdatera remissrundan innan statsrådet fattar beslut om byggnadstillståndet. 

Mer information om projektet finns på Fennovoimas webbplats (länk).

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)gov.fi