Fennovoima återkallade ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverket i Pyhäjoki 

Fennovoima Ab inlämnade den 24 maj 2022 en anmälan till arbets- och näringsministeriet genom vilket bolaget återtar sin ansökan om att få uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1. Bolaget meddelade den 2 maj 2022 att det avslutat det avtal om anläggningsleverans som ingåtts med det ryska RAOS Project. 

Bolaget hade inlämnat en till statsrådet riktad ansökan om att få uppföra anläggningen till ministeriet i juni 2015 och uppdaterat den i augusti 2015 och april 2021. 

Den 9 juni 2022 fattade statsrådet ett beslut enligt vilket behandlingen av Fennovoima Ab:s ansökan om att få uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1 förfaller. Statsrådets beslut sätter punkt för förvaltningsåtgärderna för behandlingen av ansökan.    

Mer information finns på Fennovoimas webbplats.

Ytterligare upplysningar:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet