Medlemmar i tvistenämnden för energimarknaden

Medlemmarna i tvistenämnden för energimarknaden under mandatperioden den 1 september 2023–31 augusti 2027:

Ordförande

Ledande jurist VT Nora Kankaanrinta, Energimyndigheten

Viceordförande

Regeringsråd VT Arto Rajala, Arbets- och näringsministeriet

Medlemmar

Överinspektör, juris kandidat Annaliisa Ahlroth, Konsumenttvistenämnden
Ersättare: Senior Adviser VT Kristiina Vuori, Veikkaus

Professor emeritus Jarmo Partanen, LUT-universitetet
Ersättare: Professor emeritus Juha Karhu, Laplands universitet

Ledande sakkunnig Riina Heinimäki, Energiateollisuus ry
Ersättare: Jurist Emmi Meriranta, Energiateollisuus ry

Intressebekvakningschef Jari Nykänen, Lokalkraft rf
Ersättare: Verkställande direktör Lauri Laine, Nurmijärven Sähkö Oy

Chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät ry
Ersättare: Sakkunnig Niko Nurmela, Suomen Yrittäjät ry

Ledande sakkunnig Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto ry
Ersättare: Jurist VT Tiina Räsänen, Suomen Kiinteistöliitto ry

Verkställande direktör Pasi Kuokkanen, Suomen Sähkönkäyttäjät ry
Ersättare: -