Hoppa till innehåll

Arbetslivet

Arbets- och näringsministeriet har som mål att företagen ska vara framgångsrika och därmed ge upphov till arbete och välfärd i Finland.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för arbetslagstiftningen och den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Ministeriet ansvarar för arbetslivets kvalitet samt främjar sysselsättningen och integrationen av invandrare. Målet är att sänka tröskeln för att sysselsätta och sysselsättas och att sporra arbetslösa till aktiv jobbsökning och företagsverksamhet.  Målet är också att modernisera spelreglerna i arbetslivet, så att företagens vilja att rekrytera nya medarbetare växer och arbetssökandes möjligheter att hitta jobb förbättras.