Arbetslivet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser och framgångsrika företag, produktivitet och en ökande sysselsättningsorsak. Fungerande reglering, tjänster och finansiering på arbetsmarknaden och i företagen tryggar att arbete och aktörer möts.

 • Arbetslagstiftning »

  Arbetslagstiftningen bereds genom ett trepartssamarbete med arbetsgivarnas och arbetstagarnas intresseorganisationer. Arbetstagarnas arbetsvillkor bestäms förutom i arbetslagstiftningen bl.a. i kollektivavtalen för olika branscher.

 • Utveckling av arbetslivet »

  Utveckling av arbetslivet innebär att satsa på förbättring av verksamheten, produkterna och tjänsterna. Arbets- och näringstjänsterna stöder sysselsättning och tillväxt.

 • Sysselsättning »

  Sysselsättning är en väsentlig faktor för ekonomisk tillväxt, människornas välbefinnande och hållbara offentliga finanser.

 • Stöd och ersättningar »

  Arbets- och näringsbyrån kan bevilja olika slags stöd för främjande av sysselsättningen och inledning av företagsverksamheten.

 • Sysselsättningsöversikt och arbetsförmedlingsstatistik »

  Arbets- och näringsministeriet för statistik över arbets- och näringsbyråernas kunder: över arbetssökande som anmält sig vid arbets- och näringsbyråerna, över lediga jobb som anmälts till arbets- och näringsbyråerna av arbetsgivare och över arbetskraftspolitisk service med vilken man försöker främja de arbetssökandes sysselsättning.

 • Kompetent arbetskraft »

  En kompetent arbetskraft är en förutsättning för finländsk välfärd, konkurrenskraft och framgång. All kompetens kan vara värdefullt oberoende av om kunskaperna och färdigheterna har förvärvats i studierna, arbetslivet eller på fritiden.