Arbetslivet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser och framgångsrika företag, produktivitet och en ökande sysselsättningsorsak. Fungerande reglering, tjänster och finansiering på arbetsmarknaden och i företagen tryggar att arbete och aktörer möts.