Regionutvecklingen och landskapsförbunden

Landskapsförbundet svarar för den strategiska regionutvecklingen som helhet och landskapets allmänna utveckling i samarbete med statliga myndigheter, regionens centralstäder och andra kommuner, universitet och högskolor samt andra parter som deltar i regionutvecklingen.

Förutom regionutvecklingen hör även landskapsplanläggningen till landskapsförbundens lagstadgade uppgifter. I Fastlandsfinland finns 18 landskap (Åland inte medräknat).

Planering på landskapsnivå

I landskapsöversikten anges den utveckling som eftersträvas i landskapet på lång sikt (20–30 år). Landskapsöversikten genomförs genom ett landskapsprogram och en landskapsplan.

Landskapsprogrammet baserar sig på landskapets långsiktiga strategiska riktlinjer. I den preciseras landskapets mål för regionutvecklingen och genomförandet av dem. I landskapsprogrammet beaktas prioriteringarna i regionutvecklingsbeslutet. I landskapsprogrammet ingår eller i samband med det utarbetas en strategi för smart specialisering i landskapet.

Landskapsprogrammen utarbetas enligt kommunfullmäktiges mandatperiod för fyra år i sänder. Landskapsförbunden organiserar utarbetandet av programmen inom sitt område i samarbete med andra aktörer. I landskapet Lappland bereder sametinget delen om samekultur. Programmet godkänns av landskapsfullmäktige. Landskapsprogrammet kan justeras vid behov.

De nuvarande landskapsprogrammen har utarbetats för perioden 2022–2025. Mer information om landskapsprogrammen finns på respektive landskaps webbplats.

Genom landskapsplanen skapas förutsättningar för områdesanvändningen och riktlinjer för uppnåendet av landskapets mål på lång sikt (10–20 år). Landskapsplanen anknyter till landskapsprogrammet, eftersom de utvecklingsåtgärder som fastslagits i landskapsprogrammet kan förutsätta planering av områdesanvändningen. Landskapsplanen kan för sin del genomföras med hjälp av åtgärder som ingår i landskapsprogrammet.

Ytterligare information: tapani.mattila(at)gov.fi, mikko.harkonen(at)gov.fi, petra.stenfors(at)gov.fi