Ekosystemavtal

Staten har ingått långsiktiga avtal med universitetsstäder om den strategiska allokeringen av offentlig och privat forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering för att stärka globalt konkurrenskraftiga ekosystem.

Avtalen stärker samarbetet mellan offentliga och privata aktörer inom forsknings- och innovat-ionsverksamheten i enlighet med målen för den parlamentariska FUI-arbetsgruppen och den nat-ionella FoU-finansieringsplanen. De avtal som fokuserar på utveckling av innovationsekosystem genomförs i huvudsak med resurser för hållbar stadsutveckling under EU-programperioden 2021–2027.

Genom avtalen utvecklas ekosystemen för innovationsverksamheten, dvs. täta samarbetsnätverk, spetskompetensen stärks och FoUI-verksamhetens verkningsfullhet ökas.

Samtidigt samlas forskningen och de nätverk som utnyttjar den till större kompetenskluster där olika aktörer kompletterar varandra. Gemensamt för avtalsstäderna är att deras utveckling baserar sig på hög universitetsbaserad kompetens och utnyttjande av den.

Ekosystemavtalen har ingåtts med huvudstadsregionen samt med andra universitetsstäder och universitetscentra. Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Vasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand inkl. Imatra, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana inkl. Sotkamo och Karleby deltar.

Pressmeddelande 9.2.2021: Genom avtalssamarbete mellan staten och städerna påskyndas koldioxidsnåla, digitala och välfärdsfrämjande innovationer

Nyhet 11.2.2022: Fart på städernas innovationsavtal och regionernas innovationsnätverk genom EU-finansiering

Ytterligare upplysningar: mika.pikkarainen(at)gov.fi, katja.palonen(at)gov.fi och olli.voutilainen(at)gov.fi 

På andra webbplatser