Ekosystemavtal

Staten har ingått långsiktiga avtal med universitetsstäder om den strategiska allokeringen av offentlig och privat forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering för att stärka globalt konkurrenskraftiga ekosystem.

Avtalen bidrar för din del till att förverkliga målen för de övriga nationella instrument, dvs. färdplanen för forskning, utveckling och innovationer och programmet för export och internationell tillväxt. De avtal som fokuserar på utveckling av innovationsekosystem genomförs med resurser för hållbar stadsutveckling under EU-programperioden 2021–2027.

Genom avtalen utvecklas ekosystemen för innovationsverksamheten, dvs. täta samarbetsnätverk, spetskompetensen stärks och FoUI-verksamhetens verkningsfullhet ökas.

Samtidigt samlas forskningen och de nätverk som utnyttjar den till större kompetenskluster där olika aktörer kompletterar varandra. Gemensamt för avtalsstäderna är att deras utveckling baserar sig på hög universitetsbaserad kompetens och utnyttjande av den.

Ekosystemavtalen har ingåtts med huvudstadsregionen samt med andra universitetsstäder och universitetscentra. Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Vasa, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Villmanstrand inkl. Imatra, Lahtis, Björneborg, Seinäjoki, S:t Michel, Kajana inkl. Sotkamo och Karleby deltar.

Pressmeddelande 9.2.2021: Genom avtalssamarbete mellan staten och städerna påskyndas koldioxidsnåla, digitala och välfärdsfrämjande innovationer

Nyhet 11.2.2022: Fart på städernas innovationsavtal och regionernas innovationsnätverk genom EU-finansiering

Ytterligare upplysningar: mika.pikkarainen(at)gov.fi, katja.palonen(at)gov.fi och olli.voutilainen(at)gov.fi 

På andra webbplatser