Olkiluoto kärnkraftverk

Ilmakuva Olkiluodon ydinvoimalaitoksesta

I Olkiluoto kärnkraftsområde ligger tre kärnkraftenheter i drift. Olkiluoto 1 och 2-kärnkraftenheterna har kokvattenreaktorer och en effekt på 890 megawatt. Det nuvarande drifttillståndet, som är i kraft till utgången av 2038, har beviljats 2018.

Den tredje enheten har en tryckvattenreaktor. Olkiluoto 3 har en effekt på cirka 1 600 megawatt. Tillståndet gäller även det fram till utgången av 2038. Kraftverksenhetens planerade driftlängd är 60 år men det kommande användningssättet och drifterfarenheterna samt de underhållsåtgärder som utförs på anläggningen påverkar dess kommande tekniska och säkra driftålder.

Inom anläggningsområdet ligger även mellanlagren för använt bränsle samt slutförvaringsanläggningen för låg- och medelaktivt avfall, eller den s.k. VLJ-grottan som varit i drift i över 20 år. Posiva Oy håller på att bygga en slutförvaringsanläggning för använt bränsle intill kraftverksområdet som en separat anläggning.

Olkiluoto kärnkraftverk ägs av Teollisuuden Voima Oyj (länk).
 

Ytterligare upplysningar: jaakko.louvanto(at)gov.fi