Tjänstemannaledningen

Kanslichef Timo Jaatinen är ministeriets högsta tjänsteman. Han biträds av understatssekreteraren Petri Peltonen och understatssekreteraren Elina Pylkkänen. Avdelningscheferna och enhetscheferna ansvarar för ledningen av sin egen verksamhetsenhet.

Kanslichef Timo Jaatinen

Kanslichef Timo Jaatinen

Kanslichef Timo Jaatinen är ministeriets högsta tjänsteman. Kanslichefen leder, utvecklar och övervakar verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde, ansvarar för ministeriets verksamhet och ser till att ministeriets uppgifter sköts effektivt.

Kanslichefen

  • sörjer för kvaliteten på beredningen av lagstiftningen i ministeriet
  • ansvarar för samordningen av tjänstemannaberedningen inom ministeriet
  • leder och utvecklar ministeriets personalförvaltning och övriga interna förvaltning
  • ansvarar för beredningen av målsättningarna inom ministeriets förvaltningsområde och för uppföljningen av deras realisering
  • ansvarar för organisationen inom ministeriets förvaltningsområde och utvecklingen av den.

Kontaktuppgifter

Kanslichef Timo Jaatinen
förnamn.efternamn (at)gov.fi

Kanslichefens sekreterare Pia Högström
tfn 029 50 63503
förnamn.efternamn (at)gov.fi

Understatssekreteraren Petri Peltonen

Understatssekreteraren Petri Peltonen

Understatssekreteraren Petri Peltonen har till uppgift att bistå kanslichefen med att leda och samordna arbets- och näringsministeriets och förvaltningsområdets strategiska helheter, styrning och verksamhetsmodeller.

Understatssekreteraren bistår kanslichefen vid ledningen särskilt när det gäller beredningen av näringspolitiska vittsyftande specialprojekt och bistår kanslichefen i skapandet av internationella samarbetsnätverk samt främjandet av investeringsprojekt. Understatssekreteraren är kanslichefens första ställföreträdare.

Kontaktuppgifter

Understatssekreterare Petri Peltonen
tfn 029 506 3662
förnamn.efternamn (at)gov.fi

Sekreterare Helena Sarvas-Seppänen
tfn 029 50 63282
förnamn.efternamn (at)gov.fi

Understatssekreteraren Elina Pylkkänen

Understatssekreteraren Elina Pylkkänen

Understatssekreteraren Elina Pylkkänen biträder kanslichefen särskilt i ledandet av beredningen av vittsyftande separata projekt och av reformer inom sysselsättning och arbetskraftspolitik.

Kontaktuppgifter

Understatssekreterare Elina Pylkkänen
tfn 029 50 47474
förnamn.efternamn(at)gov.fi

Sekreterare Monika Alstela
tfn 029 50 47225
förnamn.efternamn (at)gov.fi

Avdelningscheferna och enhetscheferna

Avdelningscheferna och enhetscheferna ansvarar för ledningen av sin egen verksamhetsenhet.

Kontaktuppgifter till avdelningscheferna och enhetscheferna

Bilder av ministeriets högsta ledningen