Budgetar som riksdagen godkänt

Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen i september. Riksdagen behandlar propositionen och godkänner statsbudgeten under höstsessionen.

Av riksdagen godkänd budger för 2021

Av riksdagen godkänd budget för 2020

Av riksdaden godkänd budget för 2019