Budgetar som riksdagen godkänt

Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen i september. Riksdagen behandlar propositionen och godkänner statsbudgeten under höstsessionen.

Av riksdagen godkänd budget för 2018

Av riksdagen godkänd budget för 2017

Av riksdagen godkänd budget för 2016