Budgetar som riksdagen godkänt

Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen i september. Riksdagen behandlar propositionen och godkänner statsbudgeten under höstsessionen.

Av riksdagen godkänd budget för 2023  

Av riksdagen godkänd budget för 2022

Av riksdagen godkänd budger för 2021