Budgetar som riksdagen godkänt

Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen i september. Riksdagen behandlar propositionen och godkänner statsbudgeten under höstsessionen.

Av riksdagen godkänd budget för 2020
Av riksdaden godkänd budget för 2019
Av riksdagen godkänd budget för 2018