Budgetar som riksdagen godkänt

Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen i september. Riksdagen behandlar propositionen och godkänner statsbudgeten under höstsessionen.

Av riksdaden godkänd budget för 2019
Av riksdagen godkänd budget för 2018

Av riksdagen godkänd budget för 2017